sunnuntai 8. lokakuuta 2017

Kuinka parantaa parisuhdetta?

Onnellinen parisuhde vaikuttaa kaikkeen hyvinvointiin. Se näyttäisi vaikuttavan myönteisesti jopa ihmisen terveydentilaan. Ollakseen onnellinen parisuhteessa ihmisen tulisi olla tasapainossa myös itsensä kanssa.

Parisuhde ei korvaa keskeneräisyyttä tai omaa epätasapainoa. Vaikka parisuhde on monella tapaa eheyttävä, ei se kuitenkaan voi olla vain toisen osapuolen hoitamista tai terapiasuhde. Parisuhteen eli avioliiton ei tulisi myöskään liiaksi kaventaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään tai unelmiaan.

Pariskunnat voisivat kehittää parisuhdettaan samalla tavalla kuin fyysistä kuntoa. Samoin kuin kunnon ylläpitäminen vaatii säännöllistä treenaamista, vaatii parisuhteen hoito vähintäänkin saman ajan.


Muutoksen hyväksyminen

Tämän päivän trendi näyttäisi olevan tunnekeskeisyys. Se tekee parisuhteesta erityisen haastavan. Kuinka siis säilyttää onnellisuuden tunne avioliitossa?

Ihminen muuttuu parisuhteen aikana. Varsinkin nuorena solmitut liitot joutuvat kokemaan suuria muutoksia matkan varrella. Toisen muuttuminen voi pelottaa. Muuttuminen on kuitenkin tosiasia. Puoliso ei enää kahdenkymmen vuoden kuluttua ole samanlainen. Sairaudetkin voivat tulla matkaan elämän inhimillisyydestä johtuen.

Ainut tapa selvitä muutoksista on hyväksyä muuttuminen. Parisuhdetta ei voi rakentaa keskittymällä vain omaan hyvinvointiin. Parisuhde ei myöskään ole vain ehtoja, joita toisen täytyy sietää tai miellyttää. Elleivät molemmat saa suhteesta sisältöä, jossain vaiheessa jommankumman sietokyky loppuu.


Salaisuus arjen ihmeissä

Huippuhetkien varassa eläminen pettää, mutta arjen keskellä iloitseminen vahvistaa. Koska puolisoiden kyllästyminen toisiinsa näyttäisi olevan hyvin yleinen syy avioeroihin, arkeen pitäisi todella kiinnittää huomioita. Kalliisiin ulkomaanmatkoihin tai huippuillallisiin panostaminen ei välttämättä auta. Yhteiset juttutuokiot, rukoilu, kävelyretket tai yhteinen harrastus voivat parhaimmillaan rakentaa parisuhdetta huomattavasti enemmän kuin suurin odotuksin ladattu kaukomatka.

Työn ja ympäristön sanelemat rutiinit on joskus hyvä rikkoa ja erottaa aikaa kiireettömään yhdessäoloon. Vaikka nuoren parin elämään kuuluu usein paljon lastenhoitoa, niin siihenkin arkeen voi mahtua paljon iloisia ja pieniä yksityiskohtia, jotka antavat sisältöä parisuhteeseen. Pahimmillaan rutinoituneen ja henkisesti erille ajautuneen parin liittoa yhdistää ainoastaan lapsista huolehtiminen. Siitä tilanteesta on vain lyhyt matka romahdukseen.


Sanojen merkitys

Kunnioittava puheen sävy parantaa parisuhdetta. Ajan mittaan parit saattavat vakiintua näennäiseen turvallisuuden tunteeseen, jossa kunnioittavat ja toista miellyttävät ilmaisut vähenevät ja tilalle tulee kielteisiä viestejä. Kun toiseen suunnataan vihaisia ja kitkeriä ilmaisuja, on toisen helppo vastata niihin samalla mitalla. Tämä johtaa molemminpuolisen vastenmielisyyden tunteeseen.

Vaikka ”nalkutus” ja kritiikin esittäminen voitaisiinkin humoristisesti tulkita kuuluvan toisen luonteen laatuun, niin se tukahduttaa parisuhteen ja saa aikaan rakkausvajetta koko ajan tyhjenevässä rakkaussäiliössä. Kehuminen, kiittäminen ja hyvän palautteen antaminen ovat luonnollinen osa työpaikan rutiineja. Kuinka voisimme olettaa jaksavamme parisuhteessa ilman niitä? Pienikin rakkauden teko tai sana voi sytyttää parisuhteen uuteen roihuun. Miksi siis kitsastelisimme kunnioittavissa ja miellyttävissä sanoissa meille rakkaiden ihmisten kohdalla?

Palmin pähkinä, RV-lehti 40/2017

Ei kommentteja: