sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Millaisia arvoja seurakunta tarvitsee

Arvoja pohditaan lähes kaikissa organisaatioissa, niin suurissa yhtiöissä, verotoimistoissa, ministeriöissä kuin urheiluseuroissakin. Kaikilla näillä on omat erityispiirteensä, mutta pääkysymykset säilyvät samanlaisina organisaatiosta toiseen: Mitä pidämme tärkeinä? Mitä tahdomme? Seurakunnan arvot nousevat pääsääntöisesti Raamatusta ja niistä puhutaan jumalanpalveluksissa paljon. Kaikki eivät tietenkään osaa hahmottaa, milloin puhe on juuri arvoista. Kuitenkin koska arvot ovat usein esillä seurakunnan opetuksessa, se osoittaa sen, että arvot ovat ihmisille ja seurakunnan opettajille tärkeitä.

Seurakunta arvoyhteisönä
Seurakunta jos mikä on arvoyhteisö. Sen erityishaasteena kuitenkin on saada yhteisön arvot vaikuttamaan yksilötasolla. Mikäli arvot eivät vastaa käyttäytymistä, on mahdollista, että arvot heijastavat ihanteita, joita ei aina saavuteta. Tällaisiin tilanteisiin seurakunnassa joudutaan aika usein, onhan kysymys ihmisyydestä ja siinä onnistumisesta. Arvoristiriita tulee räikeimmin esiin sellaisissa tapauksissa, joissa joku seurakunnan jäsen on julkisesti toiminut seurakunnan arvojen vastaisesti. Silloin seurakunnan johto joutuu käsittelemään tapahtunutta ja selittämään arvojen vastaista käyttäytymistä joskus jopa median edessä. Kristilliset arvot ja ihanteet koetaan usein olevan niin korkeita, että ihminen ei aina kykene niitä noudattamaan. Onneksi kuitenkin seurakunnalla on käytössään voimakas arvo nimeltään armo. Armo voi palauttaa uskovan vaelluksensa alkulähteille ja uudelleen aloittamiseen.

Yhteiskunnan arvot vs. seurakunnan arvot
Yhteiskunnassa tapahtuvat murrokset saavat arvokeskustelun käymään seurakunnassa vilkkaana. Joudumme pohtimaan esimerkiksi sitä, kuinka suhtaudumme vapauteen toteuttaa seksuaalisuutta. Tällainen arvokeskustelu on kristityille usein varsin hämmentävää, koska se herättää kysymyksen, mistä näissä arvoissa todella on kysymys ja onko niillä jotain muita päämääriä? Koska siis on olemassa kristilliset arvot ja niiden vastakkaiset arvot, on tärkeää, että seurakunta määrittelee omat arvonsa ja vahvistaa niitä. Maailmamme on tullut hyvin monimutkaiseksi ja voidaksemme edes jollakin tavalla hallita tätä moninaisuutta, ihmisten on etsittävä joitakin yksinkertaisia määrittelyjä ja arvoja, joihin voidaan viime kädessä nojautua.

Arvot keskusteluun
Seurakunnassa olisi hyvä käydä avointa arvokeskustelua. Arvot olisi hyvä tulla esiin seurakunnan opetuksessa ja saarnoissa, mutta niiden pohjalta voitaisiin järjestää jopa erillisiä keskustelutilaisuuksia. Suurin virhe tehdään silloin, jos arvot jätetään teorian asteelle mappeihin, eikä niiden edistämiseksi tehdä työtä. Arvojen määrittelyksi ei riitä se, että seurakunnan johto valitsee mukavia sanoja, joiden pohjalta arvot rakennetaan. Tällaisessa tilanteessa arvokeskusteluun ei tule syvyyttä eikä todellista kosketuspintaa.
Arvokeskustelun tulisi lähteä nimenomaan sellaisista arvoista, jotka seurakunnan jäsenet voisivat juuri nyt kokea omikseen. Kunnon arvokeskustelu tekisi hyvää myös koko herätysliikkeelle. Suomen evankelisluterilaisen kirkko on onnistunut hyvin arvokeskustelun ylläpitämisessä esimerkiksi oikeudenmukaisuuskysymyksissä ja pakolaisten kohtelussa. Toisaalta on herännyt myös kysymys, onko evankelisluterilainen kirkko liiaksikin keskittynyt arvokeskusteluun varsinaisen evankeliumin julistamisen sijasta.

Palmin pähkinä RV-lehti, maaliskuu 2019