torstai 28. marraskuuta 2013

Muutosjohtamisen karikot

Seurakunnat ja herätysliike elävät jatkuvan muutospaineen alla. Uusi sukupolvi, kukin vuorollaan, tuo mukanaan painetta toiminnan rakenteiden tarkasteluun.
Useimpien mielestä muutokset ovat pelottavia ja epämukavia. Sen takia johtajien tulisi ottaa aina huomioon, että ihmiset saattavat reagoida muutoksiin tunneperäisesti. Johtajien olisi myös hyvä auttaa ihmisiä sopeutumaan muutoksiin antamalla mahdollisimman paljon tietoa muutoksen takana olevista prosesseista.
Muutoksen keskelle tulisi luoda turvallinen ympäristö, jossa ihmiset saavat kertoa muutokseen liittyvistä peloistaan ja myös kyseenalaistaa asioita. Muutosta ei voi vanhoissa seurakunnissa runnoa läpi ilman aitoa vuoropuhelua. Seurakuntalaisten harkintakykyyn kannattaa luottaa.
Helluntaiherätyksen yksi taakka on ollut vuorovaikutuksen tukahduttaminen. Sen seuraukset voivat pahimmillaan siirtyä sukupolvelta toiselle. Isot muutokset eivät saisi koskaan olla pelkkiä ilmoitusasioita. Seurakuntalaiset kokevat ymmärrettävästi omistajuutta seurakunnasta, ja he ovat tärkeitä myös sen päätöksenteossa. Siksi uudelle näylle tulisi hankkia mahdollisimman laaja omistajuus.
Uusi näky voi tulla Jumalalta, ja sitä tarvitaan. Aina kannattaa kuitenkin antaa tunnustusta myös aiemmin tehdyistä päätöksistä ja työstä, joka sekin on perustunut Jumalalta saatuun näkyyn. Uudelle näylle tulisi aina saada laaja yhteinen pohja. Ennen näyn yleistä esittelyä sen taakse olisi tärkeä saada mahdollisimman monta seurakunnan vaikuttajaa, jotka ovat valmiita antamaan sille oman tukensa. Tästä huolimatta näky pitäisi uskaltaa antaa myös muiden tutkittavaksi ja arvioitavaksi.
Pastorit, jotka haluavat kehittää seurakuntansa toimintaa näyn pohjalta, saattavat joutua joskus kohtuuttomiin paineisiin. Heidän odotetaan olevan voimakkaita johtajia tässä ajassa, jossa kaikki johtajuus kyseenalaistetaan. Pastoreiden toivotaan olevan yhtä taitavia ja sosiaalisesti lahjakkaita kuin minkä tahansa kansainvälisen suuryrityksen johtajat. Se, jos mikään, polttaa näkyjohtajat helposti loppuun.
Ja ellei mikään muutu tai ellei näky pääse toteutumaan, liian monista pastoreista tulee kyynisiä ja välinpitämättömiä. Liian monet heistä jättäytyvät kokonaan pois turhauttavasta oravanpyörästä, joka ei heidän mielestään koskaan johda mihinkään uuteen.
Herätysliikkeessämme tarvitaan nyt yhteistä näkyä ja henkeä. Sellaista ilmapiiriä, jossa kilpaillaan ainoastaan toinen toistemme kunnioittamisessa ja hyvinvoinnin edellytysten luomisessa.

Pääkirjoitus RV-lehti 48/2013

maanantai 18. marraskuuta 2013

Toisenlainen kirja-arvio

Hienoa, että selvästi myös joku ei-kristillinen henkilö on tehnyt on tehnyt kirja-arvion :)

"Kirja, joka jokaisen miehen tulisi lukea ja jonka jokainen nainen haluaa lukea.” Eipä ollenkaan vaatimaton mainoslause kirjalle, jonka sisältö ja sanoma kumpuavat kristilliseltä arvopohjalta. Läpi kirjan kaikkia asioita tuodaan esille raamatunkohtien valossa, olipa kyse mistä elämän aiheesta tahansa. Jos sen asian ei anna häiritä, niin kirja on todellinen opas elämään. Näkökulma on miehinen; kirjailijan sanoin suunnattu kristitylle miehelle. Mutta, mutta. Kuten jo mainitsin. Älä anna sen asian häiritä. Jyrki Palmin kirja sopii jokaiselle suomalaiselle miehelle ja miksei myös naiselle, uskonnosta, iästä tai muustakaan asiasta huolimatta.
Kirjan sisältö on jaettu selkeästi lukuihin, joiden otsikot todella houkuttavat tutustumaan sisältöön lähemmin. Alaluvut vielä lyövät löylyä lisää: ”Miten naisen sydän valloitetaan?”, ”Seksiä se vain on”, ”Nyt lähtee läskit!”. Kirja ei syyllistä, ei osoita, ei ahdista. Kirja on lohdullinen sanoma miehelle kaikissa niissä asioissa, joissa jokainen mies jossain elämänsä vaiheessa painiskelee. Erittäin myönteisessä hengessä kirjoitettu kirja, josta jokainen voi löytää itsensä. Kirja neuvoo, opastaa ja ymmärtää. Jos jokainen voisi elää kuten kirjassaan Jyrki Palmi tuo esille, niin maailma olisi paljon parempi. Jos runsaat viittaukset Raamattuun ärsyttävät, niin lue sittenkin. Ota itsellesi ne asiat, jotka omassa elämäntilanteessasi ovat ajankohtaisia tai joissa olet kipuillut. Ennen kaikkea mies, ole mies. Ole tosimies. Ole itsenäinen ja ajatteleva mies. Uskalla lukea Palmin kirja, ja ihan ajatuksella. Ja vielä lopuksi ja lohduksi, kuten nimimerkki ”Onnellinen vaimo” kirjassa kirjoittaa: ”Kun mies on sopivasti ”villi”, hän on onnellinen ja pitää myös vaimonsa onnellisena”.

Vesa S.

lauantai 2. marraskuuta 2013

Mieskirja, jonka nainenkin haluaa lukea

Jyrki Palmi: Mies ole rohkea. Aikamedia 2013, nid. 189 s.

Pastori Jyrki Palmi tunnustaa heti mieskirjansa alkusanoissa tärkeän asian itsestään: ”En ole täydellinen mies, en läheskään. Voin avoimesti tunnustaa, että olen kompuroinut lähes jokaisella alueella, josta kirjoitan tässä kirjassa.” Loistava avaus! Täydellisen miehen tekstiä tuskin jaksaisi lukeakaan. Palmi jatkaakin uskovansa, että juuri tämän kompuroimisensa ansiosta hänellä on jotain sanottavaa tämän ajan kristityille miehille.
Kirjailija kertoo havainneensa miestenpäivillä luennoidessaan miehille suunnatun materiaalin vähyyden. Tähän puutteeseen hän nyt omalta osaltaan vastaa.
Kirjassa käydään läpi lähestulkoon miehen koko elämänpiiri. Liikkeelle lähdetään itsetuntemuksesta ja identiteetistä. Seuraavissa luvuissa käsitellään miehenä ja isänä olemista sekä lasten kasvatusta. Miesten helmasynnit viina, raha, naiset ja valta tulevat tutuiksi. Kristitty mies ja seksi, ajatusten pitäminen puhtaana, kiusausten voittaminen, fyysisestä ja henkisestä kunnosta huolehtiminen, hyvät harrastukset, Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen, anteeksianto. Aiheita on paljon ja kun kirjassa on vain 189 sivua, pakostakin joitain aiheita sivutaan hieman pintapuolisesti. Ehkä näin on hyväkin, sillä liiallinen analysointi saattaisi olla turhan raskasta luettavaa ja näin päästään tutustumaan miehen elämään laidasta laitaan.
Palmin uusi kirja soveltuukin mainiosti miesten piireihin keskustelujen alustukseksi. Sen kaikista aiheista voi puhua. Uskon, että kirjan avulla päästään avoimiin ja rohkeisiinkin kohtaamisiin.
Kirjan sisällössä huomio kiinnittyy siihen, että lukujen nimet ovat imperatiivimuodossa: pidä, voita, älä, ole, hallitse. Äkkiseltään voisi ajatella, että teksti on kovinkin käskevää ja vaativaa. Näin ei kuitenkaan ole. Palmi kertoo jo kirjan alussa huomanneensa, että suomalainen mies tarvitsee apua sisäisessä parantumisessa, itsetunnon kehittymisessä, armon vastaanottamisessa ja vasta sen jälkeen tapakasvatuksessa. Kirjailija toivookin, ettei kristitty mies kirjaa lukiessaan tuntisi haastetta kasvaa liian vaikeaksi. Se, että Palmi on uskaltautunut kirjassaan avaamaan omia haavojaan ja ihmisyyttään, tekee tekstistä uskottavaa ja kohti tulevaa.
Kirja on tarkoitettu miehille rohkaisuksi. Se on miehen puhetta miehelle. Olisin toivonut, että se olisi ollut sitä loppuun asti. Nyt myös naiset ovat päässeet ääneen kertoessaan mielipiteensä siitä, millainen on tosimies. Meillä naisillahan ei ole mitään vaikeutta kertoa millainen miehen tulee olla. Mielenkiintoisempaa ja rakentavampaa olisi ollut kuulla miten miehet itse määrittävät itsensä, tosimiehen.
Jyrki Palmi on kirjoittajana löytänyt oman alueensa ja tietää mistä kirjoittaa. Moni kirjan lukenut varmasti odottaa jo jatkoa.

Anita Laine