maanantai 22. lokakuuta 2007

”Puolet helluntailaisista ei puhu kielillä”

David Petts:
”Puolet helluntailaisista ei puhu kielillä”

Perinteisellä Ison Kirjan teologisella jatkokurssilla aiheena oli helluntailainen pneumatologia. Opettajana toimi tuttuun tapaan Dr. David Petts Englannista. Vuonna 2004 Mattersey Hall Bible Collegesta eläkkeelle jäänyt rehtori on myös tunnettu helluntaijulistaja ja teologi.

Teologian puute
Pettsin ihanteena on vahvan helluntaiteologian rakentuminen Euroopassa. Varhaiset helluntailaiset tekivät sen virheen, että he eivät antaneet koulutukselle paljonkaan arvoa. Tästä syystä monet helluntaisaarnaajat joutuivat osallistumaan liberaaliin raamattukoulutukseen. Sen hedelmää kannamme nyt mitä raskaimmin. Helluntailaisille tyypilliset perusopit, kuten Pyhällä Hengellä täyttyminen, kielilläpuhuminen ja vesikaste ovat monille pastoreille tuntemattomia alueita, ainakin silloin kun ne taitavasti kyseenalaistetaan. Nykyisin jopa puolet klassisista helluntailaisista ei puhu kielillä tai omaa erityisiä Pyhän Hengen lahjoja. Suuntaus on huolestuttava. On mahdollista, että ilman vahvaa helluntaiopetusta seuraavasta sukupolvesta tulee liberaali vapaa-ajattelijasukupolvi, joka työntää kielilläpuhumisen epämiellyttävien ja vastenmielisten kokemusten sarjaan. – Petts sanoo.

Täyteyden viivyttelyä
Erääksi helluntailaisten käytännön ongelmaksi on muodostunut kääntymyksen, kasteen ja Pyhän Hengen täyttymisten erottaminen kauas toistaan. Vaikka ne ovatkin selkeästi erillisiä tapahtumia, niin ne voivat ja niiden pitäisi liittyä enemmän toisiinsa. Petts kertoi omasta kokemuksestaan, kuinka kymmenvuotisen pastorinuransa aikana yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki uskoon tulleet saivat Pyhän Hengen täyteyden ennen kasteelle menoa tai vähintään vuorokausi sen jälkeen.

Merkki vai ei?
Kurssille osallistuvat Mth –opiskelijat saivat tehtäväkseen laatia esseen aiheesta: Helluntailainen ensitodisteoppi – onko kielilläpuhuminen Pyhällä Hengellä täyttymisen ensitodiste? Asiaa tutkittiin laajasti jo tunneilla ja Pettsin opetuksen mukaan Raamattu on tässä loogisen selvä: ”Vaikka joku sanoisi täyttyneensä Pyhällä Hengellä ilman kielilläpuhumisen todistetta, meidän ei pitäisi asettaa heidän kokemustaan kyseenalaiseksi. Sen sijaan meidän tulisi rohkaista häntä puhumaan kielillä, koska sille ei ole mitään estettä. Pyhällä Hengellä täyttyneelle kielilläpuhuminen on mahdollista, mutta sen käyttöönotto vaatii usein uskoa ja luottamusta.”

Paavali ja Luukas ristiriidassa?
Ensitodisteopin tulkintaan vaikuttaa laajempi ongelma. Peruskysymys on se, voidaanko Apostolien tekojen pohjalta tehdä oppia? Petts on kirjoittanut aiheesta kirjan (Holy Spirit an introduction) ja merkittäviä artikkeleja, haastaen tunnetut teologit, kuten mm. Fee, Stronstrad, Menzies ja Johns.
”Luukas ei ollut ristiriidassa Paavalin kanssa ja Apostolien tekoja voidaan lukea samalla tavalla kuin Vanhan testamentin historian kirjoja ja Uuden testamentin evankeliumeja. Myös Jeesus ja Paavali käyttivät historiallisia narratiivejä opetuksessaan. Ehkä historian kirjoittajien, kuten Luukaan ensisijainen tarkoitus ei ollut opettaa teologiaa, mutta Pyhän Hengen tarkoitus oli. On syytä muistaa, että Apostolien teot eivät sisällä ihmisten, vaan Jumalan tekoja ja Jumalan tekoja Raamatussa ei voida ylenkatsoa.” - Petts kiteyttää.


Jyrki Palmi