maanantai 19. tammikuuta 2015

Terve ja epäterve yhteisö

Jokainen yhteisö vaikuttaa jäseniinsä jollakin tavalla. Epätervettä on se, mikä ei edistä ihmisen mielenterveyttä eikä kannusta positiiviseen elämänasenteeseen. Epäterveessä yhteisössä jaetaan pelkkiä vaatimuksia itseä ja toisia kohtaan. Armahtavaisuuden sijaan tunnuspiirteenä on pakonomainen suorittaminen. Myös yhteisön kykenemättömyys tunnustaa ihmisen heikkoutta, inhimillisyyttä ja kuolevaisuutta vahvistaa väärää jumalakuvaa ja ihmiskäsitystä.

Yhteisön epäterve hengellisyys on itsekeskeistä, sitovaa ja kaavamaista toimintaa, joka tukahduttaa ilon. Silloin myös jostain häpeään liittyvästä taipumuksesta saattaa tulla hengellisyyden mittari. Uskovat saadaan hyvin helposti kokemaan syyllisyyttä esimerkiksi seksuaalisten tunteiden alueella. Tämä voi johtaa ylilyönteihin ja kontrolloimattomaan seksuaaliseen käytökseen. Epäterveen yhteisön jäsenten yksi tunnusmerkki onkin jatkuva syyllisyys ja häpeä.

Tällaisesta yhteisöstä eroaminen on kuitenkin vaikeaa, koska se johtaa usein pelkoon Jumalan rangaistuksesta. Jumalan ja Raamatun nimissä voidaan jopa hallita ihmisiä puhumalla tuomioita ja kirouksia heidän ylleen. Lisäksi epäterve yhteisö saattaa vaatia yhteyksien katkaisemista ystäviin ja jopa oman perheen jäseniin.

Tuhoava, epäterve kristillisyys ei kierrä kaukaa vapaakristillisiä seurakuntiakaan. Siksi se tulisi tunnistaa ajoissa ja kitkeä pois.

Terveessä yhteisössä sen sijaan voidaan puhua avoimesti myös kärsimyksestä ja elämän koettelemuksista. Yhteisöön saa tulla epäonnistuneena tarvitsematta pelätä leimautumista tai yhteisön rangaistusta. Terveessä yhteisössä jokaista pyritään kohtelemaan samanarvoisesti. Ihmisiä ei aseteta arvojärjestykseen iän, sosiaali-sen aseman, ihonvärin tai varallisuuden perusteella. Tällaisessa yhteisössä saa myös kysyä ja epäillä. Vaikka terveessä yhteisössä pyritään opettamaan oikein, siellä kannustetaan ihmisiä myös itse tutkimaan asioita ja muodostamaan niistä oma perusteltu näkemys. Minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai hyväksikäyttöä ei luonnollisesti sallita.

Terve yhteisö auttaa ihmisiä rakastamaan oikealla tavalla itseään ja lähimmäisiään. Se johtaa kunnioittamaan lähimmäistä sellaisena kuin tämä on.

Terveessä yhteisössä ei myöskään kilpailla paikoista esiintymislavalla tai muissa vastuutehtävissä. Siellä ilmenee aitoa palvelemisen ja auttamisen halua, ja siellä kunnioitetaan tervettä johtajuutta.

Terveen yhteisön kokoontumisesta lähtee hyvillä mielin, ja sinne haluaa tulla mielellään myös uudestaan.

RV-lehti 3/2015


Ei kommentteja: